Studeni 2008. - Univerzalni Erepublik referendum

Go down

Studeni 2008. - Univerzalni Erepublik referendum Empty Studeni 2008. - Univerzalni Erepublik referendum

Postaj  Johny Stulic on 19/4/2009, 16:08

Univerzalni Erepublik referendum

[CRO] Došlo je vrijeme! Vrijeme kada EREPUBLIK stanovništvo odlučuje o svom načinu života.

Izvorni clanak na engleskom jeziku je ovaj:
http://www.erepublik.com/en/article/universal-erepublik-referendum-14th-17th-november-2008--692012/1

Talijanska organizacija, Gaetano Getto , organizira prvi EREPUBLIK UNIVERZALNI REFERENDUM od 14. do 17. studenog 2008., anketu za cijelu populaciju eRepublika sa nekoliko pitanja o životu u V1. Ovaj članak ima za cilj da es svima detaljno objasni svaki problem ove inicijative, primi vaše prijedloge (vidjet cete u ovom članku promijene prema Vašim prijedlouima)-

1.BUGOVI, nemilosrdno prisutni u svakom netestiranom kodu (kao što je slučaj sa Betom i V1), i naivna rešenja dovela su do sljedećih problema u ekonomskoj i političkoj situaciji:

• Mnogo građana je izgubilo imovinu (inventorij predmeta poslije dolaska V1, novac i zlato zbog greške u modulu za donaciju,...) i povlastice (wellness bodove zbog nedostatka vlastitog inventorija, kontinuitet rada, zbog greške u modulu za rad,...);

• eMađarska je izgubila nezavisnost većine svojih regija samo zato što je postojao poznati bug u modulu za rat;

• eRepublik nije prestavljen cijelom realnom svijetu u istoj meri, pa su neke zemlje osvojene od drugih zemalja, jer su druge zemlje bile obaviještene o eRepubliku prije ostalih, pa su one tako mogle računati na mnogo više vojnika;

• Neke zemlje nikad nisu ni postojale u eRepubliku, kao ni naša Hrvatska;

• Lazni aaccovi su zloupotrebljavani i nekoliko građana su se brzo i nepravedno obogatili, jer je svaki građanin dobio zlato za pozivanje novog člana;

• itd.

Osim toga, rijec "Beta" znači "Test" ... samo kad završi testiranje i kada se poprave svi bugovi, onda bi trebala početi povijest igre i sama igra.Beta verzija je namenjena samo za popravljanje problema i učenje korisnika kako igrati V1.

Bilo bi posteno restartati EREPUBLIK povijest: svaki građanin će početi kao novo-rođeni građanin (svako ima samo minimalni iznos novca, nitko nema posao, vještina i snaga restartani na nula bodova, ...), svaka prava zemlja će ponovno imati svoju potpunu nezavisnost.

Kompromis

Da se restarta samo povijest ZEMALJA, znači samo eRepublik političku mapu.

Očito je da se bugovi i pogrešni izbori moraju popraviti prije bilo kakvog restartanja eRepublik povijesti.

ŽELITE LI RESET EREPUBLIK POVIJESTI?

DA

DA, ALI SAMO POVIJEST ZEMALJA

DA, ALI SAMO POVIJEST GRAĐANA

NE2.Odgovaranje na KVIZ dok radite, trenirate ili se borite je potpuno bizarno: eRepublik je nastao kao NE VREMENSKI - OGRANIČENA IGRA!

Kompromis

Bilo bi bolje da se odgovara na tematska pitanja (na primjer, pitanja u vezi oružja za čovijeka koji radi u fabrici oružja), pitanja o eRepubliku ili igrati koordinacijske igre zapažanja i spretnosti.


ŠTO ŽELITE RADITI DOK RADITE / TRENIRATE / BORITE SE

SAMO KLIKNUTI NA WORK / TRAIN / BATTLE DUGME

IGRATI KOORDINACIJSKE IGRE ZAPAŽANJA I SPRETNOSTI

ODGOVARATI NA TEMATSKI KVIZ

ODGOVARATI NA KVIZ O EREPUBLIKU

ODGOVARATI NA KVIZ OPČEG POZNAVANJA KULTURE3. SVIJET RADA JE KAOS: svaki radnik može dati otkaz svakih sat vremena, ostavljajući svoju firmu bez potrebne radne snage da pravi produkte, kao što i svaka firma može otpustiti sve radnike u roku sat vremena, ostavljajući svoje radnike bez osnovnih životnih sredstava.

Bilo bi bolje da se uvedu UGOVORI prilikom zapošljavanja (određivanje trajanje rada place za radni odnos), tako da svaki radnik ima SIGURNU NEPROMJENJIVU PLACU za određen period, kao i da svaka kompanija ima SIGURNU I NEPROMJENJIVU RADNU SNAGU za isti period.

(Više komplicirani oblici zapošljavanja mogu se razmatrati nakon Referenduma)

Radnik ili firma će biti kažnjeni novčanom kaznom ako ne budu poštovali ugovor.


ŽELITE LI UVOĐENJE UGOVORA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA?

DA

NE4.eRepublik je SIMULACIJSKA IGRA i trebalo bi se koristiti samo sa VIRTUALNIM SREDSTVMA: glupo je vidjeti korisnike koji plaćanjem pravim novcem dobijaju više zlata ili veći inventorij.


eRepublik zakon potvrđuje da su svi građani jednaki, to znaci SVI GRAĐANI MORAJU IMATI JEDNAKE MOGUĆNOSTI, dok trenutno bogatiji korisnici u stvarnosti imaju veće mogućnosti u igri.

Bilo bi posteno da se zlato dobiva samo sa novcem iz igre (preko monetary marketa), pozivnica (vidi 5. problem), i da svaki građanin ima fiksni kapacitet inventorija (možda neograničenog kapaciteta inventorija koji imaju kuću u mijestu gdje žive, a ograničen kapacitet inventorija za ostale).


Ako admini žele zaraditi preko eRepublika, onda bi trebali naći neke ne diskirminirajuće načine (doprinos Europske Unije, reklamiranje preko bannera, donacije, prodaje predmeta beskorisnih za igru (kao što su učinili Hattrick administratori http://www.hattrick.com/Common/default.ASP), prodaja suvenira sa logom eRepublika, ...).


ŽELITE LI UKLONITI MOGUĆNOST KORIŠTENJA PRAVOG NOVCA ZA PREDNOSTI U IGRI?

DA

NE5.LAZNI ACCOVI se prave kako bi se dobilo zlato, kao nagradu za pozivanje ljudi ili da bi se stvorilo više ratnika tijekom rata.

Kako bi se izbjegle ove gluposti, bilo bi bolje da daju te povlastice (zlato, mogućnost borbe u ratu, ...), samo kada korisnik napuni DUG ŽIVOT (6 mjeseci do 1 godine) I VISOKI NIVO ISKUSTVA (od 10. do 14. nivoa) u EREPUBLIKU.

Rešenje bi se moglo naći u bananju accova napravljenih/korišćenih sa iste IP adrese, ali to bi kaznilo korisnike koji sa jednog računara koriste više naloga (na primer, braća i sestre).


VI STE ZATO DA SE POVLASTICE ZA POZIVANJE NOVIH ČLANOVA zlato, moć u ratovanju, ...) DOBIVA KADA POZVANI KORISNIK ...

DOSTIGNE DUG ŽIVOT (6 mjeseci do 1 godine) i visok nivo ISKUSTVA (10.-14.)

DOSTIGNE DUG ŽIVOT (6 mjeseci do 1 godine) i srednji nivo ISKUSTVA (6.-10.)

DOSTIGNE DUG ŽIVOT (6 mjesei do 1 godine)

DOSTIGNE SREDNJE DUG ŽIVOT (3 mjeseca do 6 meseci) i visok nivo ISKUSTVA (10.-14.)

DOSTIGNE SREDNJE DUG ŽIVOT (3 mjeseca do 6 meseci) i srednji nivo ISKUSTVA (6.-10.)

DOSTIGNE SREDNJE DUG ŽIVOT (3 mjeseca do 6 meseci)

DOSEGNE VISOK NIVO ISKUSTVA (10.-14.)

DOSEGNE SREDNJI NIVO ISKUSTVA (6.-10)

NAPRAVI SVOJ RAČUN + BAN ZA RAČUN NAPRAVLJEN / UPRAVLJAN SA ISTE IP ADRESE

NAPRAVI SVOJ RAČUN6.Doživjeli smo situacije da ljudi iz matične zemlje pređu u manje zemlje i osvoje glavne političe funkcije u toj zemlji, ostavljajući starosjedioce kao strance.

Svaki građanin bi trebao imati NE PROMJENJIVO I JEDINSTVENO DRŽAVLJANSTVO kao u realnom svetu, državljanstvo od svoje matične zemlje.

Očito je da svakom ostaje mogućnost slobodnog preseljenja u bilo koju državu, iako nitko nema državljanstvo te zemlje.

Kompromis

Građanin može potvrditi nacionalnost strane zemlje nakon ŽIVOTA I RADA u toj zemlji u toku dužeg perioda (od 6 mjeseci do 1 godine), da bi taj građanin imao ne samo jedno državljanstvo.

VI ŽELITE ... DRŽAVLJANSTVA

NE PROMJENJIVA I JEDINSTVENA

NE PROMJENJIVA + MOGUĆNOST POTVRDJIVANJA DRŽAVLJANSTVA DRUGE ZEMLJE NAKON DUGOG PERIODA ŽIVOTA I RADA U TOJ ZEMLJI

PROMJENJIVA


7. LOKALNA POLITIČKA SAMOUPRAVA koja je uklonjena u V1.

Bilo bi bolje da takođe postoji i lokalna samouprava u eRepublik svijetu koja bi mogla mjenjati odluke nacionalne vlade sa odlukama prihvatljivim lokalnom stanovništvu.

ŽELITE LI DA POSTOJI I LOKALNA VLAST

DA

NE8. V1 GRAFIKA nam ne dopušta da jasno i brzo saznamo kolika nam je placa, koliko smo dana radili/trenirali, da vidimo listu naših prijatelja, mapu svijeta, aktivnost drugih ljudi,..., sve je različito od GRAFIKE IZ BETA VERZIJE

Bilo bi bolje da se vrati grafika iz BETA VERZIJE.

Kompromis

V1 GRAFIKU SA GORE POMENUTIM POBOLJŠANJIMA IZ BETA VERZIJE ILI GRAFIKU IZ BETA VERZIJE SA NEKIM POBOLJŠANJIMA.

VI BI ŽELJELI...

GRAFIKU BETA VERZIJE

GRAFIKU BETA VERZIJE SA NEKIM POBOLJŠANJIMA

V1 GRAFIKU SA POBOLJŠANJIMA IZ BETA VERZIJE

V1 GRAFIKU9. Novi RATNI MODUL uskraćuje nam jedan od najvećih užitaka u eRepubliku. U Beta verziji, ratni modul je bio mnogo više privlačan zahvaljujući 1 na 1 borbama i mogućnost osvajanja pobjednickih medalja za onoga tko osvoji borbe.

Sada smo 'zidari' prisiljeni razarati i obnavljati zidove umijesto borbe, a također moramo odgovarati točno u kvizu kako bi dobili medalje.

BILO BI BOLJE DA SE VRATI RATNI MODUL IZ BETA VERZIJE


VI BI ŽELELI

RATNI MODUL BETA VERZIJE

V1 RATNI MODUL

NOVO REŠENJE ZA RATNI MODUL


10. eRepublik nije prestavljen cijelom realnom svijetu u istoj meri, pa su neke zemlje osvojene od drugih zemalja, jer su druge zemlje bile obavijestene o eRepubliku prije ostalih, pa su one tako mogle računati na mnogo više vojnika;
Bilo bi dobro da se ne dozvljava napad na drugu zemlju ako je omjer napadačog stanovništva (*) veći od napadnutog stanovništva.

(*) OMJER STANOVNIŠTVA = (EREP._POPULACIJA * 100) ^ 2 / (STVARNA POPULACIJA * EREP. UKUPNA POPULACIJA)

Primjer

Ukupna populacija eRepublika = 41.000

Realni broj stanovništva zemalja A i B: А: 4,7 milijuna B: 146,4 milijuna
eRepublik stanovništvo zemalja A i B : А: 2600 / / B: 800
Omjer stanovništva: А: 0,3508 / / B: 0,0011

U tim uslovima, А ZEMLJA NE MOŽE NAPASTI ZEMLJU B!


Kada želite da bude dopušten jednoj zemlji napad na drugu zemlju?

SVAKI PUT KAD TO ODLUČI

SAMO KAD OMJER NJENOG STANOVNIŠTVA NIJE VEĆI OD OMJERA STANOVNIŠTVA NAPADNUTE ZEMLJE


11.U IZRADI: ADMINI ODGOVARAJU NA PORUKE KORISNIKA.
ADMINI su obavjesteni zato što su prisiljeni mjenjati eRepublik kod prema rezultatima ankete. Ako nas budu ignorirali, mi ćemo pozivati jedni druge da napustimo igru i ostavimo slogan " NEMA REFERENDUMA, NEMA EREPUBLIKA" na našem shoutboxu. Talijanska organizacija Gaetano Gatto će biti prva koja će napustiti igru, 1. prosinca 2008. god.

PREDSJEDNICI svake zemlje su obavjesteni jer će oni ovaj članak prevesti na svoj maternji jezik svoje zemlje i objaviti ga u svojim novinama.

SVAKI GRAĐANIN je pozvan da glasa za ovaj članak (u gornjem levom uglu) i da ga preporuči ga koliko god može više građana, tako da cijela eRepublik populacija bude obavjestena o ovom REFERENDUMU.SVI GRAĐANI SU POZVANI NA GLASANJE OD 14. DO 17. studenog

LIJENI GRAĐANI NE VAŽE ZA GRAĐANE.

GRAĐANI KOJI BUDU NEGATIVNO REAGIRALI NA REFERENDUM SU LAŽNI ACCOVI BOGATI LJUDI ILI BILO KO TKO IMA VIŠE PRIVILEGIJA OD OBIČNIH GRAĐANA. NE DOPUSTITE DA VAM SE TO ODBIJE OD GLAVU!

Mi ćemo sačekati vaše prijedloge i komentare kako bi napravili bolji tekst referenduma.

Johny Stulic
Admin

Broj postova : 289
Join date : 18.04.2009

http://ehnc.forumhr.com

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.