Ozujak 2009. - Manifest Hrvatske Stranke Radnika

Go down

Ozujak 2009. - Manifest Hrvatske Stranke Radnika Empty Ozujak 2009. - Manifest Hrvatske Stranke Radnika

Postaj  InChY on 13/5/2009, 15:34

HSR svoje djelovanje najviše temelji na statutu i kodeksu, tj. program rada se ne smije prkositi točkama statuta i kodeksa. Svi se članovi moraju pridržavati svih točaka statuta i kodeksa, a imaju pravo izraziti svoje mišljenje po pitanju rada i planova

KODEKS:

Svaki član HSR-a mora poštovati Kodeks. To je zbirka radnji koju bi morao znati svaki HSR-ov član. Pa krenimo od početka.

1. Nikad, ama baš nikad nije dozvoljeno pisati u ime stranke u svojim vlastitim novinama. Osim ako nije to autorizirano od strane predsjednika HSR-a. Stranka se može promovirati, ali iznositi svoje mišljenje u ime stranke nije dozvoljeno.

2. FUNKCIJE:
Potpredsjednik - vrši zamjenu dužnosti predsjednika. Njegova je dužnost izdavanje prijedloga predsjedniku i vođenje financija stranke. Također zamjenjuje trenutnog predsjednika ako je ovlašten od njegove strane.
Sekretar - ima dužnost obavještavanja radnji HSR-a. On ima novine u kojima će objavljivati njezine stavove i stajališta. Također sekretar je dužan jednom tjedno organizirati sastanak (prema dogovoru).
Savjetnik - ima dužnost edukacije svih članova HSR-a. Također ima funkciju usmjeravanja tih članova u aplikacije igre. Savjetnička uloga je i promiđžba stranke.

Dodatak
Kao predsjednik HSR-a, i uz podršku prošlog predsjednika, uvodim još jedno mjesto na poziciji savjetnika Hrvatske Stranke Radnika. Razlog tome je povećanje broja zastupnika i samim time povećanje broja aktivnih igrača unutar stranke. Kako bi smanjili opterećenje sa jednog savjetnika i povećali kvalitetu rada unutar samog Vijeća smatramo da je potrebno uvesti to dodatno mjesto.

Ukoliko padne broj aktivnih igrača u budućnosti, predsjednik Hrvatske Stranke Radnika ima mogućnost ukinuti to dodatno mjesto.

Svaki od ovih funkcionera čini Vijeće HSR-a. Svaki od njih može davati prijedloge i svoja mišljenja predsjedniku.

3. HSR ima svoj mobilni account na eRepubliku. Na tom accountu može se donirati materijalne stvari u svrhu socijalne pomoći svim članovima stranke. Ovlašteni pristup tom accountu ima trenutni predsjednik. On je na svakom tjednom sastanku dužan izvještavati Vijeće o financijskom i materijalnom stanju. Naziv organizacije je Hrvatska Partija.

4. Svaki kandidat za Kongres dužan je ispoštovati svoj mandat do kraja ako mu je povjerio eHrvatski narod. Ako ga ne ispoštuje biti će sankcioniran od strane Vijeća izbacivanjem iz HSR-a i novčano u vrijednosti od 5 golda koji će biti donirani državnoj ustanovi koja vodi brigu o socijalnoj pomoći radnika. Ako to ne napravi biti će javno oblaćen od strane HSR-a a po pretpostavci i šire. U slučaju napuštanja HSR se ograđuje od njega.

5. Poštovanje rasne i nacionalne korektnosti prema svim eCitizenima. U protivnom biti će kažnjen sa 50 HRK koje će morati
prebaciti na organizaciju HSR-a koja se zove Hrvatska Partija(mobilni account).

6. Kodeks se može samo nadopunjavati ali ne i izmjenjivati. Prilikom dopune stavke mora proći glasanje kod članova HSR-a. Glasanje će se održati na tjednim sastancima i mora izboriti natpolovičnu većinu.

7. Svaki član je dužan odazvati se svakom tjednom sastanaku. Ako bude spriječen u tome mora poslati razlog nedolaska bar 1h ranije sekretaru.Vijeće HSR-a je obavezno prisustvovati svakom sastanku. Kodeks napisao kreator HSR-a, Couvert

STATUT:

I. OPCE ODREDBE
Članak 1.
HSR je stranka koja djeluje samo na erepubliku. Te kao takva poštuje i djeluje u skladu sa zakonima igre "erepublik".

Članak 2.
Hrvatska stranka radnika (HSR) je politička stranka koja djeluje na području eHrvatske. HSR ima svoj logotip koji je moguće vidjeti ovdje.

Članak 3.
HSR je socijalistička stranka koja se zalaže za bolji život radnika u eRepubliku. Političke ciljeve ostvaruje mirnim i nenasilnim putem.

Članak 4.
Program i Zakoni HSR opisani su u na (ovoj) web adresi. Oni se mogu mjenjati odlukom donesenom natpolovičnom većinom glasova članova stranke.

Članak 5.
U svrhu promidžbe stranka izdaje svoje glasilo. Predsjednik stranke je glavni i odgovorni urednik glasila.

II. NACIN DJELOVANJA
Članak 6.
Sav rad stranke odvija se na forumu.

Članak 7.
HSR donosi svoje kodekse natpolovičnom većinom glasova članova stranke.
HSR donosi svoj program natpolovičnom većinom glasova članova stranke.

Članak 8.
Nove kodekse stranke može predložiti bilo koji član stranke.
Brisanje ili izmjenu starih kodeksa stranke može predložiti bilo koji član stranke.
Novi program stranke može predložiti bilo koji član stranke.

Članak 9.
Svaki kodeks mora imati svoj redni broj. Preimeovanje rednog broja kodeksa može napraviti samo Predsjednik stranke.

Članak 10.
U stranci će biti stvoreni ogranci koji će se baviti specifičnim područjima određene sfere djelovanja. Ti ogranci će se sastojati od određenog broja ljudi. Da bi se ušlo u određeni ogranak stranke potrebno je podnijeti zahtjev i staviti ga na glasanje.

Članak 11.
Član stranke može sudjelovati u najviše dva ogranka stranke.

Članak 12.
Član može dati ostavku na mjesto u pojedninom ogranku. Razriješti dužnosti člana ogranka se može natpolovičnom večinom glasova članova stranke.

III. CLANSTVO
Članak 13.
Pravo na članstvo u HSR imaju svi građani eHrvatske koji se slažu s Programom i Statutom HSR.

Članak 14.
Bilo koji član stranke može predložiti izbacivanje nekog od članova iz stranke ako taj član ne djeluje u skladu s programom i statutom stranke.

Člalak 15.
Član može biti izbačen iz stranke samo ako natpolovična večina članova tako odluči.

Članak 16.
Član stranke se automatski izbacuje iz stranke ukoliko postane neaktivan i ne odglasa u roku od dva dana interne stranačke prijedloge koje neki od članova stranke predloži. (Ovo je još samo prijedlog statuta o kojem se još raspravlja, ali je trenutni statut stranke)

IV. PREDSJEDNICKA FUNKCIJA - nadopuna statuta
Članak 17.
Novoizabrani predsjednik daje prisegu na dužnost na forumu kojom se obvezuje da će mandat ispoštovati do isteka.

Članak 18.
Novoizabrani predsjednik mora u roku od dva dana(48 sati) izdati manifest za tekući mandat.

Članak 19.
Novoizabrani predsjednik mora u roku od tri dana(72 sata) odrediti članove svog Vijeća za svoj tekući mandat. Njegova je dužnost odabiranja potpredsjedničkog mjesta, sekretarskog mjesta te savjetničkog mjesta. Također određeni članovi daju prisegu javno.

Članak 20.
Predsjednik HSR-a može imati najviše dva uzastopna mandata. Pri isteku mogućeg drugog mandata primoran je napustiti poziciju čelnika stranke. Slijedeću
kandidaturu može istaći tek kad novoizabranom predsjedniku istekne postojeći mandat.

Članak 21.
Predsjednik Hrvatske Stranke Radnike mora biti uzor i provodnik statuta. U slučaju nepoštivanja, od strane predsjednika, statuta predsjednik će biti primoran napustiti čelništvo stranke.

MEDJUNARODNI ODNOSI:
HSR se zalaže da bude u dobrim odnosima sa svim zemljama eSvijeta i kao takva stranka se bori za neutralnost, ali stjecajem okolnosti se i također bori za Atlantis. Razlog tomu su dobri odnosi između Hrvatske i Rumunjske - najjače zemlje u Atlantisu, a i također naših trenutnih susjeda.
Protivimo se svakoj vrsti takeovera osim ako nije agresivno i verbalno izazvan, ali da pojasnim što želim reći - u agresivno ponašanje spada, ne samo rat sa određenom zemljom, već i neprijateljski odnosi između naroda bez uvjetovanog podražaja. Naravno, rat treba izazvati druga strana. Verbalna agresija mora također biti jedan od uvijeta, a tu se podrazumijevaju vrijeđanja između naroda i državnih vrhova dviju država!

UNUTARNJI (EKONOMSKI) PROBLEMI:
Smatramo da svatko ima pravo raditi i biti zadovoljan radom. Zato predlažemo državno vlasništvo u dva sektora: food i gift! To su najbitniji sektori jer ih svakodnevno iskorištavamo za nužne potrebe. Privatni vlasnici ne bi trebali iskorištavati takve sektore, a plaće bi zbog ekonomske vrijednosti bile jednake. Naravno, privatni posjednici bi postali direktori koje bi isključivo plaćala država! Direktori bi bili obavezni davati svima jednak dio i giftove q1 za dizanje wellnessa, a samim tim se i diže productivity igrača čime država profitira, vlasnicima je isto (malo bolje), a radnicima je najbolje! Naravno, nakon takve reforme bi i produkti bili nešto jeftiniji na marketu.
Uzevši to u obzir, cijene bi ostale iste, a državi ide ostatak vrijednosti fooda ili gifta. Država bi zatim opet ulagala u direktore koji bi trebali davati jednake vrijednosti (s tim da uzmu sebi prosječnu plaću radnika i 5-10% sebi kao nagradu). Tako se sve vrti u krug i imamo stabilnu ekonomiju sa zadovoljnim radnicima, poslodavcima (direktorima) i državom. Time se i spriječava propadanje firmi, a samim tim se postiže i manji broj otkaza. To bi također i dijelom spriječilo neke da zarađuju na multi-akauntovima > ne totalno, ali bi se usporilo takvo zarađivanje.
Također bi uveli strože mjere protiv svake vrste diskriminacije i netolerancije. Svatko ima pravo ovu igru igrati kako želi bez "komentara" sa strane. Veličanje ustaštva bi također trebalo kazniti, ali diskriminacija je svakako na prvom mjestu, bilo ona spolna, rasna, religijska i sl. Kazne bi se kretale od 50 HRK do 100 HRK, a odrednice visine kazne su: ponavljanje riječi koje simboliziraju diskriminaciju i vrsta riječi koja simbolizira diskriminaciju (ili više njih)! Ako netko kojim slučajem ne bi poštovao kaznenu prijavu, tj. ne bi otplatio kaznu, država bi se javno ogradila i doživotno mu zabranila mu rad u Vladi, vojsci i ostalim poslovima koje organiziraju pojedinci, a ne igra!
Smatram da trenutna vlast dobro kontrolira ostale trenutne unutarnje probleme.

VOJSKA:
Vojska treba biti podložna vlasti koja ju je smjestila, s tim da vrhovni zapovijednici spadaju u Vojno Vijeće - Vijeće koje se sastaje kako bi raspravljalo o trenutnim vojnim ili geografskim problemima, a i raznim akcijama za koje su potrebne određene vojne spoznaje ili vojne jedinice!
Vojno Vijeće bi činili: Predsjednik, vrhovni ljudi u Ministarstvu Obrane, vrhovni zapovijednici, vojni stručnjaci stranaka (ako neka stranka nema vojnog stručnjaka, nema veze) i ministar zdravstva (zbog wellnessa i bolnica koje su jako bitne za rat, a i programa koji bi promovirali i poboljšali vojsku). Kada bi se raspravljalo o nekoj temi, odluka bi se donijela demokratski (tko je za, a tko protiv - naravno, nakon izricanja argumenata od svih članova) i broj glasova bi odlučio potez vojske.

ZDRAVSTVO:
Trenutna vlast i ministarstvo obavljaju sasvim kvalitetan i povrh svega, organiziran posao. Sve pohvale! Ne bi bilo značajnih promjena. Naravno, zalagali bi se za gradnju još koje bolnice, ali ništa posebnog. Upravo je otvoren i ured dobrodošlice u kojeg polažemo svo povjerenje. Mislimo da je to odličan, pošten, organiziran i domišljat potez. Registar kritičnog wellnessa je također odlučna ideja i takve radove treba potpuno poticati - jači narod, jača država!

POLITIKA SAME STRANKE:
Stranačka orijentacija je far-left, ali ne želimo biti povezivani sa ikakvom RL-strankom, bez obzira bila ona sadašnja ili bivša! eHSR eRepublik shvaća kao igru i tako joj pristupa, sa konkretnim idejama koje se u nekim aspektima povezuju, a u nekima ne sa RL-strankom. Svaki je igrač dobrodošao u HSR! Svi programi i razmišljanja se raspravljaju na sastancima gdje Vijeće HSR-a mora zasijedati! Na sastanke zbog rasprave su pozvani svi članovi i mogu raspravljati i pitati u slučaju bolje potvrde ili nejasnoće navedenog (početne teme iznosi Vijeće - nema veze koji član, a kasnije pitanja ili teme postavljaju ostali članovi).
Sastanci HSR-a se održavaju jednom tjedno, a sam sastanak mora trajati 30-120 minuta. Sve teme koje ne stignu biti obrađene unutar 120 minuta se prenose na idući sastanak. Vijeće mora imati spremne teme i pitanja za sastanak kako bi sastanak trajao minimalnih 30 minuta.
Bivše ime HSR-a je Hrvatska Partija. Ime je izmijenjeno na račun predsjednika, PPP-a, zbog raznih negodovanja drugih igrača.
Također, još se raspravlja o službenom grbu HSR-a, ali ta tema nije toliko kritična, pa grb do daljnjega (dok ne nađemo bolju opciju) ostaje na svome mjestu!
Mobilni akaunt stranke je organizacija pod imenom Hrvatska Partija - preko nje se vrše financije radova i prikupljaju donacije eHrvata kako bi se porezi mogli uredno otplatiti!
InChY
InChY

Broj postova : 469
Join date : 11.05.2009

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.